Preduka - 24. 9. 2012

Author: evicka
15. 8. 2012

V životě vašeho blízkého se začnou dít “zvláštní věci”, chová se bezúčelně, vůle cokoli vykonat je oslabena. Slova která vypouští z úst začínaji pro vás postrádat smysl, činnosti o kterých s nadšením mluví nikdy nevykoná…..jeho svět se začíná oddělovat od vašeho a vy nevíte co se děje. čti dále »

9. 8. 2012

Většina lidí, jež mají co do činění s duševně němocnými, si “stěžuje na skutečnost, že tito pokud nemají rodinu jež jim pomůže, nemají možnost zajistit si jakékoli bydlení mimo vlastního, což opět většina nemá. Důvodem jsou nejen nízké důchody, které jim nedovolí pokrýt náklady na bydlení, ale především skutečnost, že v ČR nejsou zařízení, která by poskytovala ubytování nemocným s psychiatrickou diagnozou. Troufám si tvrdit, že zde jsou DN diskriminováni, protože většina těchto zařízení, vč. chráněných bydlení má ve své tzv. přihlášce pro zájemce poznámku “vyjma psychiatrických diagnoz”.
Zdá se, že se blýská na lepší časy, protože je zde jedna z prvních vlaštovek, a to zařízení jež provozuje Oblastní charita Kroměříž. Více o tom se dozvíte otevřením dokumetu ZAHRADA, které provozuje a také na jejich stránkách Oblastní Charity KM

5. 8. 2012

které najdete ZDE jako Blazinec-za-zdi.cz, Dík patří především Petru Kopčilovi jež je vytvořil
čti dále »

3. 8. 2012

je hotov a dík patří Famoznímu Petrovi, který si s ním pro nás pohrál
plakatbzz

14. 7. 2012

Článek ze dne  12. 7. 2012 v týdeníku 5+2 dny Zlínsko, Kroměřížsko. 

Článek v týdeníku 5+2 dny (odkaz)

Článek v týdeníku 5+2 dny (odkaz)

My jsme rádi za každou informaci, která přispěje k rozevření svázaného myšlení veřejnosti a tak patří především dík uvedenému týdeníku a šefredaktorce paní Mitáčkové, že není jejich prioritou “hlásat” katastroficky, neobjektivně a mnohdy až hystericky o skutcích duševně nemocných, ale pomoci podobných článků nahlédnout do problému, seznámit se s ním a přispět tím k toleranci a pochopení světa duševně nemocných.  Nic si nenalhávejme, v dnešní době plné duševního marasmu nikdo z nás neví, kdy budeme sami onu toleranci a pochopení potřebovat ať pro sebe či někoho našemu srdci nejmilejšímu.

informace, které čteme v posledních měsících v různém tisku, internetových novinkách a vídáme ve zprávách, týkají se nemocných schizofrenií, podáváte způsobem, který hraničí s šířením poplašné zprávy :”lidi pozor schizofrenik=nebezpečný člověk, vrah” Ukázkou je např. cosi, co se nedá nazvat ani článkem a reportáž jež svou tendecí vnutila pohled “divákovi” plný obav z takto nemocných. Diskuze vedené pod podobnými články a reportážemi jsou tak plné nenávisti a až xenofobních reakcí. Naopak se mnozí ani nepozastaví nad událostí jež se stala v Otrokovicích. Vaše touha po prodejnosti titulů a sledovanosti pořadů některé vede až k užití slov jako “prý” “by mohl” ve vztahu ke konkrétní osobě vyřčené někým, kdo o oné osobě nic neví, osobně ji nezná. Články bývají strohé, bez ověřených informací, tendenčně podložené a plné podpory předsudků s nemocí související.

Teď se chováme podobně jako vy. Říkáme vlastně, že jste lháři, překrucujete fakta, skládáte své články a reportáže jak puzzle, tak aby slova a obraz vytvořily jednolitý celek, bez možnosti aby si toto vytvořil čtenář, či divák sám. Nerozlišujeme, hážeme vás do jednoho pytle. Pytle tlachalů, kteří se honí za senzací bez ohledu na to co spáchají na povědomí veřejnosti….. čti dále »

BLÁZINEC ZA ZDÍ

Author: evicka
16. 6. 2012

Blázinec za zdí

multižánrový charitativní den,
pořádaný ve prospěch pacientů psychiatrické léčebny v Kroměříži

čti dále »

22. 5. 2012

Chceme tímto poděkovat manželům Holíkovým Zdeňce a Jirkovi z Kašavy za jejich dar dílnám pracovní terapie v psychistrické léčebně Kroměříž. Darem je průmyslový šící stroj, díky němuž mohou v dílnách pacienti pod vedením zkušených odbornic dílen léčebny vytvářet své výroby - dílka z materiálu jako jsou těžké látky, kůže, koženky apod. DĚKUJEME

čti dále »

Výtěžek 84 000,– kč

Author: evicka
9. 5. 2012

- tak to je úžasný výsledek společné akce s OS Pod hvězdami, který byl předán PL v Kroměříži, a to 70 tis kč na opravu dětského hřiště tamtéž a 14 tis kč na materiál pro dílny činnostní terapie PLKM.

A jako “důkaz” pár foteček z uvedeného počinu


čti dále »

8. 5. 2012

Zapojili jsme se do sociální sítě facebooku. Po pravé straně našich stránek je “klikátko”, které vás navede. čti dále »

.....pěkný den vám....

Archivy

na Sanity.cz

Sanity v obraze

Předpověď pro Zlínsko In-počasí